Komst internationale campus in Blijdorp gunstig voor verhuurders

Riva verhuurt aan steeds meer internationale families

De gemeente Rotterdam wil een campus naar internationaal voorbeeld creëren in Blijdorp. Betaalbaar internationaal onderwijs is belangrijk om Rotterdam attractief te houden voor expats. Riva ondersteunt deze ambitie uiteraard.

Toenemende instroom

Rotterdam onderzoekt of er een campus voor internationaal onderwijs en sport in Blijdorp kan worden gevestigd. Het complex moet ruimte gaan bieden aan 1250 kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18) uit expat gezinnen. De toenemende instroom van hoogopgeleide internationale kenniswerkers maakt dit collegeplan noodzakelijk. Riva onderkent deze trend aangezien we steeds meer huizen en appartementen aan internationale families verhuren. De bij ons aangesloten eigenaren van Rotterdamse woningen profiteren van deze ontwikkeling.

Uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd blijkt dat de groei aan zal houden. Het aantal expats dat Rotterdam nodig heeft voor internationale bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zal jaarlijks met 12 procent groeien. Het nationale gemiddelde is 9 procent.

Wanneer expats naar Rotterdam komen, vragen ze vaak om accommodatie in de buurt van internationale scholen. Daarom is Hillegersberg ook zo populair bij internationale gezinnen. Het ligt in de buurt van de Nord Anglia International School Rotterdam aan de Verhulstlaan. Het biedt scholieren van 3 jaar tot 18 jaar oud onderwijs. We onderhouden nauw contact met het personeel van deze gerenommeerde school en merken dat zij steeds vaker bij ons informeren naar huisvesting voor gezinnen.

 

Nord Anglia International School Rotterdam

Nord Anglia International School Rotterdam

 

Behalve de Nord Anglia International School Rotterdam verzorgt ook RISS (Rotterdam International Secondary School) internationaal onderwijs. Deze school is deels particulier en deels door de overheid gesubsidieerd. De ambitie is om om te voorzien in de groeiende behoefte van de stad aan hoogwaardig internationaal onderwijs voor expats en terugkerende Nederlanders.

Gecombineerd onderwijs

In de Graaf Florisstraat bevindt zich een door de overheid gefinancierde Nederlandse basisschool. De school biedt basisonderwijs in het Engels aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het Harbour International was voorheen de internationale afdeling van Blijberg, maar vanaf augustus 2019 is het een onafhankelijke school. Het plan is om deze internationale basisschool ook naar de Bentincklaan te verplaatsen, nabij RISS. Op die manier wordt een campus opgezet. Een locatie waar kinderopvang en basis- en voortgezet onderwijs wordt gecombineerd. Een gebruikelijke opzet in het buitenland.

Vaak is er een atletiekbaan onderdeel van de campus. De aanwezigheid van Nenijto (gebruikt door de omringende scholen zoals ook het Montesorri Lyceum en Rotterdam Atletiek) is dus zeer toepasselijk. De stad wil al deze elementen samenbrengen om een ​​echte campus op te zetten. Op die manier biedt Rotterdam een ​​aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Internationale bedrijven en instellingen zoals Erasmus MC, Erasmus Universiteit en Rotterdam School of Management zijn sterk afhankelijk van hoogopgeleide werknemers uit het buitenland. De vraag naar internationale kenniswerkers zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen en dus moeten ook het aanbod van onderwijs en het aanbod van woningen (dat kan Riva regelen) uitgebreid worden blijkt uit het prognosemodel van Decisio.

Het onderzoek leidde tot een Taskforce Internationaal Onderwijs. De Nederlandse overheid erkent het belang van goed internationaal onderwijs. Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en internationale organisaties en om internationaal talent aan te blijven trekken en tekorten aan gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren op te vullen.

De beschikbaarheid van internationaal onderwijs is een toenemend aandachtspunt. Wanneer iemand naar een ander land verhuist moet er de zekerheid van goed onderwijs voor de kinderen zijn. De basis in ons land is goed is de conclusie. Nederland heeft een uniek en divers aanbod aan internationale opleidingen. In tegenstelling tot omliggende landen heeft Nederland door de overheid gefinancierde scholen waar internationaal georiënteerd onderwijs wordt aangeboden. Op die manier kunnen internationale kinderen internationaal onderwijs volgen tegen een relatief lage ouderbijdrage. Naast die gefinancierde scholen zijn er ook privaat gefinancierde internationale scholen. Bovendien worden reguliere Nederlandse scholen steeds internationaler, bijvoorbeeld door tweetalig onderwijs aan te bieden.

Internationaal onderwijs in Rotterdam

Internationaal onderwijs in Rotterdam

Uitbreiding capaciteit

In een kamerbrief over de inzet van de taskforce wordt in januari 2019 al gesteld: ''Dat er positieve stappen zijn gezet, neemt niet weg dat het internationaal onderwijs onze blijvende aandacht vraagt. Voor internationale organisaties en het bedrijfsleven is de beschikbaarheid van internationaal onderwijs een toenemend punt van zorg. Diverse bedrijven hebben op verschillende niveaus en op verschillende plaatsen in Nederland gepleit voor uitbreiding van de capaciteit van internationale scholen. Bovendien zal het aantal internationals en de behoefte aan
internationaal onderwijs, mede als gevolg van de Brexit, naar verwachting verder toenemen. Internationaal opererende bedrijven die momenteel in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, overwegen hun activiteiten te verplaatsen naar de Europese Unie. Een deel daarvan kijkt ook naar Nederland als alternatieve vestigingslocatie. Voor de (internationale) scholen in Nederland blijft het een flinke opgave om deze instroom een goede plaats te bieden. Het kabinet is zich hiervan bewust en houdt daarom in nauw overleg met gemeenten een vinger aan de pols. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om bekostigde (internationale) scholen te huisvesten. In de verdeling van het gemeentefonds wordt rekening gehouden met de taken die gemeenten hebben rondom onderwijshuisvesting. De financiering van huisvesting van bekostigde internationale scholen valt hier ook onder. Daarnaast kunnen gemeenten verkennen of Europese subsidies uitkomst kunnen bieden.'' 

Rotterdamse plannen

De situatie in Rotterdam is namelijk niet helemaal optimaal. In vergelijking met Den Haag en Amsterdam zijn hier relatief weinig internationale scholen. Maar volgens de studie maakt Rotterdam kans door aantrekkelijker internationaal schoolaanbod te creëren, zodat een groter deel van de regionale doelgroep kan worden verleid. Rotterdam bedient de doelgroep nu in beperkte mate maar kan meer scholieren aantrekken als er een beter aanbod is. De burgemeester en de wethouder van Rotterdam erkennen en herkennen deze kans daartoe zijn de plannen voor de campus in Blijdorp geopenbaard. Op die maner wordt de voorwaarde van goed internationaal onderwijs gegarandeerd. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar. 

Wij als Riva kunnen deze intentie alleen maar ondersteunen. Hoe meer expat gezinnen naar Rotterdam verhuizen, hoe meer bij ons aangesloten huiseigenaren kunnen profiteren. We merken al dat eigenaren in Hillegersberg rendement behalen door het verhuur aan internationale families. Als de campus in Blijdorp er straks is zullen gezinnen zich ook meer in de omgeving willen vestigen. Dus in Blijdorp, maar ook omliggende wijken zoals Noord, Delfshaven en het Centrum. Investeerders en beleggers zouden daar op in kunnen spelen en woningen in die wijken te kopen. Riva adviseert graag.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam

ik wil aan expats verhuren