Belasting over de inkomsten uit verhuren van uw woning

Moet u belasting betalen over de inkomsten uit verhuur van woning?

De wet is veranderlijk. Vraag uw fiscalist naar uw persoonlijke situatie

Fiscale struikelblokken

Ook op belastinggebied zijn er veel struikelblokken te vinden in de huidige wetgeving en geregeld krijgen onze Rotterdamse verhuurmakelaars belastingtechnische vragen omtrent het verhuren van woningen. Het tijdelijk verhuren aan expats van een te koop staande woning kan grote fiscale gevolgen hebben en daarom is het voor u van belang dat u goed op de hoogte bent, want de regels zijn de laatste jaren geregeld aangepast. Niet alleen het verhuren aan expats maar ook een tweede woning, renovatie, samenwonen, huuropbrengsten, etc. hebben fiscale gevolgen. Het is belangrijk hierbij stil te staan en te laten adviseren door een fiscalist met veel ervaring met het verhuren van woningen.

Belastingdienst geeft het volgende aan

Tijdelijk uw woning gemeubileerd of gestoffeerd verhuren in Rotterdam? Bijvoorbeeld aan expats tijdens een verblijf in het buitenland? Dan blijft uw woning ondanks de tijdelijke verhuur toch uw eigen woning. Dat betekent volgens de Belastingdienst dat u ook voor de periode van de tijdelijke verhuur het volgende aangeeft:

het eigenwoningforfait
de aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten
eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

Daarnaast geeft u 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

Ontvangen huur

De ontvangen huur is de door u berekende huurprijs, verminderd met de gemaakte kosten.

In de huurprijs mag u een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van de woning, bijvoorbeeld:

gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder
aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen
advertenties en provisie

Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Woning staat te koop

Verhuurt u een woning in Rotterdam die te koop staat? Gedurende de verhuurperiode hebt u dan geen recht op (hypotheek)renteaftrek. De ontvangen huur hoeft u niet op te geven als inkomsten. In uw aangifte geeft u deze woning inclusief schuld op in box 3 (sparen en beleggen).

Let op!

Vanaf 2015 vervalt deze regeling.

Tijdelijke verhuur stopt

Als de verhuur stopt, hebt u weer recht op renteaftrek. De woning behoort dan weer tot box 1 (inkomsten uit woning en werk). U moet de woning dan wel leeg te koop hebben staan. U mag dit doen gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten. Lees meer hierover bij Vorige woning staat te koop.

Voorbeeld

Uw vorige woning staat sinds 1 mei 2011 leeg en te koop. Vanaf 1 juli 2012 wordt deze woning verhuurd. Vanaf deze datum valt de woning inclusief schuld in box 3, en hebt u geen renteaftrek.

De verhuur stopt op 30 juni 2013. Met ingang van 1 juli 2013 mag u de rente weer aftrekken, tot maximaal 31 december 2014.

Tijdelijke verhuur stopt later dan 3e kalenderjaar

Eindigt de verhuur ná het 3e kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten? Dan geeft u de woning en de schuld aan in box 3 (sparen en beleggen). Is uw (hypotheek)schuld lager dan de waarde van het huis in het economische verkeer op dat moment? Dan hebt u overwaarde. Dat beïnvloedt de renteaftrek van de hypotheek voor uw nieuwe woning. Lees meer hierover bij Eigenwoningreserve.

Gevolg vervallen regeling vanaf 2015

Verhuurt u in 2015 nog altijd de woning? Dat betekent dat de woning onderdeel van box 3 blijft. U hebt dan geen renteaftrek.

Stopt de tijdelijke verhuur voor 31 december 2014? En valt u dan onder de regeling tijdelijke verhuur woning die te koop staat? Dan behoort de woning tot box 1 en hebt u wel renteaftrek.

Checklist

In de checklist staat wat u nodig hebt om de vraag ‘Eigen woning’ in uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Voorbeeld

Onder voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de vraag 'Eigen woning' in de aangifte invult bij tijdelijke (gemeubileerde) verhuur van uw woning die te koop staat.

Vraag uw accountant of fiscalist

De wet verandert continu en als verhuurmakelaar zijn wij nou eenmaal geen fiscalist. Vraag altijd uw boekhouder of accountant wat voor uw persoonlijke situatie het beste is.

Bron: www.belastingdienst.nl

Onze beloningen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam

Riva kan raad geven