Huurverhoging vrije sector

Wat zijn de regels voor de huurverhoging in de vrije sector

Wat zijn de regels voor huurverhoging in de vrije sector?

Veel verhuurders in Rotterdam vragen ons f het is toegestaan om de huur te verhogen en hoe ze dat moeten doen? Als u eigenaar bent van een woning in de vrije sector dan kan dit zeker en wil op 2 manieren. Via de indexeringsclausule in de huurovereenkomst of via een aanbod van een nieuw huurcontract. In de meeste gevallen wordt de huur verhoogd via de eerste variant. Veel huurders zitten namelijk niet te wachten op een hogere huur.

Regels huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten

Bij een geliberaliseerd contract (vrije sector) gelden de volgende regels voor huurverhoging:

 • De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning mag wel.
 • Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
 • De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
 • De verhuurder kan het huurcontract opzeggen, als u weigert huurverhoging te betalen. Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

Check of u een geliberaliseerd huurcontract heeft of niet.

Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract

Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen. In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

Geen huurverhogingsvoorstel

Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, bent u immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de huurverhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat. En hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet geven.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar maken  bij de verhuurder als deze een ander (hoger) percentage gebruikt dan in het huurcontract is vermeld. De verhuurder komt dan namelijk het contract niet na.

Huurverhoging via een nieuw huurcontract

Staat er geen indexeringsclausule in het huurcontract? Dan kan de verhuurder alleen de huur verhogen door u een nieuw huurcontract aan te bieden  met (onder andere) een hogere huurprijs. Hierbij geldt er geen maximum aan de huurverhoging.

Niet akkoord met nieuw huurcontract

Stemt u niet in met dit aanbod voor een nieuw huurcontract voor dezelfde woning? Dan kan de verhuurder het huurcontract om die reden opzeggen. Als u vervolgens niet schriftelijk instemt met de huuropzegging, kan alleen de rechter het huurcontract beëindigen.

De rechter zal dan beoordelen of het aanbod voor een nieuw huurcontract redelijk is. Vindt de rechter het een redelijk aanbod? Dan zal hij het huurcontract beëindigen en moet u de woning verlaten. Vindt de rechter het aanbod niet redelijk? Dan blijft het oude huurcontract (dus zonder de huurverhoging) in stand en mag u in de woning blijven wonen.

Huurverhoging door laten voeren door Riva Rentals?

Wilt u graag verhuren en de maximale huur ontvangen, maar heeft u geen zin en tijd in deze rompslomp? Als verhuurmakelaar kunnen wij u compleet ontzorgen middels onze beheerservice. Wij verzorgen dan het complete debiteurenbeheer inclusief het technische beheer voor u. Dit betekent dat u geen contact heeft met de huurder gedurende de huurperiode. 

Onze beloningen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam