Wat is een diplomatenclausule?

Er ontstaat veel verwarring over de twee verschillende soorten diplomatenclausules

Er ontstaat veel verwarring over de twee soorten diplomatenclausules

De diplomatenclausule is een woord wat veel voorkomt bij het verhuren van woningen, met name aan expats. Hieronder leest u de verschillen tussen een diplomatenclausule voor een huurder en een verhuurder.

Diplomatenclausule voor expats

Zoals u weet verhuren wij bij Riva Rentals met name aan expats. Dus mensen uit het buitenland die naar Rotterdam komen voor een tijdelijk project of een opdracht. Automatisch komen we dan in aanraking met de diplomatenclausule. Veel bedrijven huren namelijk niet zonder dat deze 'escape' in de huurovereenkomst is opgenomen. Met deze escape kan de huurder de huurovereenkomst ontbinden binnen de normale contracttermijn, mits hij aan kan tonen dat hij voor zijn werk wordt overgeplaatst en genoodzaakt is te verhuizen naar een andere stad of een ander land.  We noemen het een escape omdat de diplomatenclausule een uitzondering is op het tussentijdse opzegverbod dat gedurende de aanvangsperiode geldt. In 90% van de bemiddelingen die wij als verhuurmakelaar verzorgen is er sprake van een diplomatenclausule, echter wordt deze optie in de praktijk zelden gelicht, dus niets om u op voorhand zorgen over te maken. 

Verhuren aan expats zonder diplomatenclausule?

De 'escape' blijft een risico voor de verhuurder, echter is het inherent aan expatverhuur. Er zijn altijd verhuurders die niet open staan voor dit risico en zij verkleinen de doelgroep aanzienlijk. Veel expats in Rotterdam huren via relocationbureaus en zij controleren de contracten namens het bedrijf op de aanwezigheid van de clausule. In de meeste gevallen zoals huurders van Shell, Unilever, BP, Petrobas en Glencore geeft het bedrijf geen toestemming op een huurovereenkomst zonder diplomatenclausule.. 

Diplomatenclausule voor verhuurders

De term diplomatenclausule wordt niet alleen gebruikt voor expats, in mindere mate ook voor verhuurders in de vorm van ‘tussenhuur’. Dat is een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 7:274 lid 1 sub b en lid 2 BW. Bij zogenoemde 'tussenhuur' wordt de woning tijdelijk verhuurd, omdat de verhuurder aan het einde van het contract de woning zelf wilt gaan bewonen. Ook dit wordt ook wel aangeduid met 'diplomatenclausule' en is een vorm van tijdelijke verhuur. Voor de tussenhuurder is toestemming van de eigenaar nodig en is de huurbescherming beperkt, in die zin dat de huurder de woning (uiterlijk) op de einddatum van de overeengekomen huurperiode dient te verlaten. De woning kan aan meerdere opeenvolgende tussenhuurders op deze manier worden verhuurd.

Wanneer mag tussenhuur?

Deze diplomatenclausule in de vorm van tussenhuur is alleen toegestaan als in de huurovereenkomst is afgesproken dat de huur stopt op de einddatum en als de reden voor tijdelijke verhuur is dat de eigenaar of oorspronkelijke huurder er zelf (weer) gaat wonen.

Vermelding reden in contract

In het huurcontract moet de reden voor de tussenhuur worden vermeld en de specifieke huurperiode met de einddatum. De verhuurder moet de huurovereenkomst wel volgens de wettelijke regels opzeggen. De tussenhuurder kan niet eerder dan de einddatum  van de afgesproken periode opzeggen, tenzij dit schriftelijk wordt afgesproken. Let op:: De huurprijsbescherming (het puntensysteem) en de maximale huurverhoging is wel van toepassing! 

Zorgeloos verhuren met diplomatenclausule

Zoals vermeld wordt er in de praktijk nagenoeg geen gebruik gemaakt van de clausule. Het komt vaker voor dat huurders langer blijven in plaats van korter. Wilt u uw woning laten verhuren en beheren door Riva Rentals dan adviseren wij u graag nog persoonlijk over de regels en wetgeving rondom expatverhuur.  

 

Onze beloningen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam

Bekijk onze werkwijze