Privacyverklaring

Riva Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Riva Group
Oostzeedijk beneden 193-199
3061 VS Rotterdam
info@rivarentals.com
010 - 2361795


Persoonsgegevens die wij verwerken

Riva Group verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW-gegevens
- Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
- Identiteitsgegevens (paspoort of rijbewijs)
- Betaalgegevens (bankrekeningnummer)
- Communicatie tussen u en Riva Group
- Inkomensgegevens (werkgeversverklaring, werkcontract en/of loonstrookjes)
- Woongegevens verhuurder (getekende gebruikersverklaring, splitsingsakte, huishoudelijk reglement)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rivarentals.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Riva Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om huurcontracten op te kunnen stellen;
- Om verhuurcontracten op te kunnen stellen;
- Om screenings uit te kunnen voeren (huurders);
- Om te kunnen factureren;
- Voor het verbeteren, testen en controleren van de effectiviteit van onze service;
- Voor het bijhouden van meetgegevens van de website, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;
- Het vaststellen of oplossen van technologische problemen.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Riva Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Riva Group deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Riva Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Riva Group verstrekt ook diverse persoonsgegevens van huurders aan verhuurders. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Riva Group gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Logbestand informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Deze logbestandsinformatie kan informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek. Tevens de tijd die aan die pagina's is besteed en andere statistieken.

We maken gebruik van analysetools van derden om ons te helpen verkeer- en gebruikers trends voor de website te meten. Deze hulpprogramma's verzamelen informatie die is verzonden door uw apparaat of onze service, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze service. De hulpprogramma's gebruiken 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om uw logboek informatie en gedragsinformatie in een anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere bezoekers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele gebruiker te identificeren.

 

Google Analytics

Met betrekking tot Google Analytics, alhoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plant om u te identificeren, kan de cookie niet door iemand anders dan Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om informatie die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken te gebruiken en te delen, is beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij terugkerende bezoeken herkent door cookies uit te schakelen.


Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze service. Zonder deze cookies kan de service niet naar behoren functioneren. Dit betekent dat deze cookies niet kunnen worden uitgeschakeld. Er is een verschil tussen sessie-functionele cookies en permanente functionele cookies. De sessiecookies worden verwijderd nadat u de website hebt verlaten. De permanente cookies worden opgeslagen om te voorkomen dat u dezelfde actie opnieuw moet uitvoeren. Een voorbeeld van het gebruik van permanente cookies zijn aankopen die u in uw winkelwagentje op een winkelwebsite hebt opgeslagen. Wij delen de verkregen informatie met deze cookies niet met derden.

Klik hier voor meer informatie over onze cookie policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Riva Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rivarentals.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Riva Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Riva Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@rivarentals.com.

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de service, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@rivarentals.com. 

 

Haal meer uit uw vastgoed
met de no┬║1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam