Bepaalde tijd of onbepaalde tijd huurovereenkomst

Wat is het verschil?

Verschillende huurovereenkomsten

Elke dag sluiten wij huurovereenkomsten tussen huurders en verhuurders. Wij merken dat er nog veel misverstanden zijn bij huurders, verhuurders, maar zelfs ook bij verhuurmakelaars. Het huurrecht is dwingend recht, hier kan niet van worden afgeweken. De punten in de huurovereenkomst moeten kloppen volgens de wet. Maar wat zijn nou de belangrijkste en meest voorkomende nuances? Wij leggen het graag uit om misverstanden te voorkomen.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten tussen huurder en verhuurder, dan spreken zij af dat er tussentijds geen opzegging kan plaats vinden. De huurovereenkomsten komen in verschillende varianten voor, waarbij er meestal een initiële minimale periode wordt afgesproken van één of twee jaar. De verhuurder heeft hiermee de zekerheid van huurpenningen voor de minimale periode. Met deze variant geniet de huurder huurbescherming. Na de minimale periode heeft alleen de huurder een opzegtermijn van een kalendermaand. 

Wet doorstroming Huurmarkt: tijdelijke huurovereenkomsten toegestaan

Met de komst van de Wet Doorstroming huurmarkt in 2016 is het mogelijk voor verhuurders om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten, waarbij de huurder geen huurbescherming geniet. Een nadeel voor verhuurders is dat de huurder vanaf dag één de huurovereenkomst op kan zeggen met inachtneming van een kalendermaand. Verhuurder en huurder kunnen een maximale huurperiode afsluiten tot 2 twee jaar. Na afloop eindigt de huurovereenkomst automatisch. De verhuurder heeft wel een informatieplicht jegens de huurder van drie tot één kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Wordt deze niet door de eigenaar verstuurd, dan verandert de huurovereenkomst van rechtswege in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en daarmee heeft de huurder recht op huurbescherming. 

Meest voorkomende variant

In de huidige markt adviseren wij de meeste verhuurders om een huurovereenkomst te sluiten voor bepaalde tijd. Ons advies is afhankelijk van de prijsklasse en de courantheid van het te verhuren object. Bij een exclusieve woning in het hogere segment is het soms aan te raden om toch voor een onbepaalde tijd overeenkomst te kiezen. De zekerheid van huurpenningen in het hogere segment met een kleine doelgroep is verhuurders veel waard. In een opgaande markt waarbij een verhuurder eventueel de overwaarde wilt verzilveren of op termijn voor een hogere prijs wilt verhuren, is het aan te raden om een bepaalde tijd overeenkomst te sluiten. In de praktijk is de kans klein dat huurder de overeenkomst binnen het jaar opzegt, zij hebben immers ook een dak boven hun hoofd nodig. Wij kunnen vaak aan de arbeidsovereenkomst van de huurders inschatten of de intentie er is om langer in Rotterdam te blijven.

Conclusie

De eigenaar die de zekerheid prettig vindt waarbij een huurder voor een bepaalde minimale periode gebonden is en de huurbescherming voor lief neemt, kiest voor de onbepaalde tijd variant. De verhuurder die zeker wil weten dat zijn huurder vertrekt na de afgesproken tijd kiest voor een tijdelijke huurovereenkomst en neemt daarbij het risico dat de huurder eerder kan vertrekken.

Indien u de woning via Riva verhuurt dan zullen wij deze varianten uitgebreid met u bespreken en de verschillen duidelijk vastleggen in de overeenkomst.

Onze beloningen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam

Ik wil verhuren