Vergunningen bij verhuur

Handig om rekening mee te houden

Is een vergunning nodig in Rotterdam?

Een veelgestelde vraag. Het verhuren van een woning vergt enige voorbereiding. In veel gevallen heeft u geen vergunning nodig als u wilt verhuren in Rotterdam. In andere vallen weer wel. Iedere gemeente en zo dus ook de gemeente Rotterdam, bepaalt haar eigen beleid. Het is belangrijk om van te voren goed voorbereid te zijn om zo verrassingen te voorkomen. De locatie én de doelgroep bepalen met name of u een vergunning nodig heeft. 

Kamervergunning

De kamerverhuurvergunningsplicht is gewijzigd. Waar woningen voorheen vergunningsvrij verhuurd mochten worden aan 3 personen, mag dat nu nog maar aan 2 bewoners. U heeft de vergunning tevens nodig als u in de woning blijft wonen, maar de overige kamers verhuurt. Meer informatie over de actuele situatie vindt u hier. Het bewijs van eigendom en de bijbehorende tekeningen voor de vergunning kamerverhuur moet u online met de aanvraag meesturen. Dit betreft alleen als u voornemens bent om de kamers apart en afzonderlijk te verhuren. De kamers zijn af te sluiten voor de rest van de bewoners. 

Woongroep

Er is een variant, de woongroep ofwel ''duurzaam gemeenschappelijk wonen''. Indien de ruimte en de doelgroep voldoen aan de eisen dan is het mogelijk om vergunningsvrij te verhuren als een ''woongroep''. Dit kan erg lucratief zijn, maar het is belangrijk dat dit wel volgens de regels verloopt. Vraag onze specialisten hoe dit precies in zijn werk gaat. 

Huisvestingsvergunning

In Rotterdam vallen verschillende wijken onder het ‘huisvestingsvergunning gebied’. Als verhuurder is het belangrijk dat u hier rekening mee houdt bij het verhuren van woningen in Rotterdam. Deze vergunning is dus afhankelijk van de locatie van het appartement. De huisvestingsvergunning (HVV) heeft u nodig bij alle woningen die te huur aangeboden worden bij zelfstandige (een woning met eigen toegang, eigen keuken en toilet) en onzelfstandige woonruimten (een woning zonder eigen toegang of een woning waarbij u de keuken of toilet met de bewoners van andere woningen/kamers deelt). De huurprijs heeft hier verder geen invloed op.

Met het huisvestingsbeleid houdt de gemeente controle op de kamerverhuur in bepaalde wijken. In sommige wijken mag er namelijk niet teveel kamerverhuur plaatsvinden. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat bepaalde wijken in Rotterdam die er minder goed voor staan in balans worden gebracht met het doel een beter leefklimaat te creëren. Studenten krijgen in dergelijke wijken bij inschrijving vaak wel toestemming en arbeidsmigranten niet. Zo heeft de gemeente invloed op de leefbaarheid in bepaalde gebieden. 

De huisvestingsvergunning kunt u aanvragen via de website van gemeente Rotterdam. Via de postcodechecker is te zien waar de HVV nodig is. Wat moet u meenemen bij de aanvraag?

Een ingevuld aanvraagformulier voor de huisvestingvergunning en een geldig legitimatiebewijs. 

Inkomen

 • De loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven.

 • De specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden.

 • Let op! Met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning.

 • De meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep- of bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien.

 • Een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteits- en inkomensgegevens in!

U krijgt binnen zes weken een reactie op uw aanvraag. (bron: https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/

Omgevingsvergunning

Wilt u een woning kopen en verbouwen voordat u de woning in de verhuur zet? Dan kan het zo zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen via de website van gemeente Rotterdam. Via de zelftoets van de gemeente Rotterdam kunt u meer informatie verkrijgen over Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning. U dient altijd eerst de zelftoets te maken voordat u de vergunning aanvraagt. De gemeente Rotterdam heeft een lijst opgesteld met alle benodigde documenten (https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/indieningslijst.pdf).

 Als er reden voor is, kan in beide gevallen de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.  (Bron: https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning/

Onze beloningen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam

Meer informatie over vergunningen