Verkiezingen 2023: Hoe staan politieke partijen in de wedstrijd op het gebied van vastgoed?

Verkiezingen 2023: Hoe staan politieke partijen in de wedstrijd op het gebied van vastgoed?

Op woensdag 22 november zullen de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Het nieuw te formeren kabinet zal beslissen over de vele maatregelen die op de plank liggen. Wij hebben uitgezocht hoe de grotere partijen in de wedstrijd staan, met betrekking tot de vastgoedmarkt.
20/11/2023

Wat is de huidige stand van zaken?

Als verhuurder zult u ongetwijfeld op de hoogte zijn van het feit dat er een hoop maatregelen op de plank liggen die betrekking hebben tot de woningmarkt. De woningnood is sinds lange tijd niet meer zo hoog geweest en deze krapte raakt meerdere disciplines binnen de politiek, te denken valt aan migratie, klimaat, stikstof etc. Vanwege deze nood en relevantie is de woningmarkt een van de belangrijkste speerpunten voor bijna alle politieke partijen voor de aankomende verkiezingen.

Op dit moment besteedt de politiek veel tijd aan het herindeling van de bestaande woningvoorraad. Elke politiek partij is het erover eens dat er meer woningen bij gebouwd moeten worden. De meningen lopen echter sterk uiteen hoe de schaarste binnen de bestaande woningvoorraad het beste bestreden kan worden. Zo wordt er gediscussieerd over het strenger maken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel puntenstelsel genoemd, waardoor de liberalisatiegrens voor woningverhuur hoger komt te liggen. Dit gaat gepaard met regels rondom verduurzaming van woningen, huurcontracten, kamerverhuur en het splitsen van woningen.

Deze punten bij elkaar kunnen zorgen voor grote veranderingen binnen de vastgoedmarkt en dus hebben wij ze voor u op een rijtje gezet, inclusief de standpunten van de grotere politieke partijen. U kunt middels uw stemrecht invloed uitoefenen welk pad het nieuwe kabinet in de toekomst gaat bewandelen. Wij adviseren u om uzelf te verdiepen in de materie, zodat u een weloverwogen keuze maakt. Hieronder geven wij een uiteenzetting van de belangrijkste politieke standpunten voor u als verhuurder. De standpunten van de verschillende partijen staan weergegeven hoe ze op dit moment door deze partijen worden geuit. Ook dit kan veranderen gedurende de geplande zittingen.

De belangrijkste punten voor u op een rijtje:

Riva heeft de belangrijkste punten op het gebied van de vastgoedmarkt voor u op een rijtje gezet. Ook is bij iedere partij aangegeven of de manier waarop zij in de wedstrijd staan positief of negatief is voor u als verhuurder. Groen is hierbij positief en rood is negatief. Op het gebied van het migratiebeleid is het niet zo simpel om hier een positief of negatief aan te hangen. Dit is namelijk volledig afhankelijk van meerdere factoren. Wel vinden wij het belangrijk om u op de hoogte te stellen van hoe partijen denken over het versoepelen van het migratiebeleid in Nederland.

1.      Verhogen van liberalisatiegrens in het puntenstelsel.
De partijen in het groen zijn tegen, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Verhogen liberalisatiegrens

2.      Afschaffing tijdelijke huurcontracten.
De partijen in het groen zijn tegen, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Afschaffing tijdelijke huurcontracten

3.      Strengere regels betreft verduurzaming huurwoningen. 
De partijen in het groen zijn tegen, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Regels verduurzaming

4.      Versoepelen regelgeving kamerverhuur. 
De partijen in het groen zijn voor, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Kamerverhuur v2

5.      Versoepelen van de regelgeving splitsen woningen. 
De partijen in het groen zijn voor, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Splitsen woningen

6.      Verhogen belastingen verhuurder (zoals overdrachtsbelasting). 
De partijen in het groen zijn tegen, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Verhogen belastingen

7.      Doorvoeren van de plannen betreft Box 3. 
De partijen in het groen zijn tegen, dit is positief voor Riva en haar verhuurders. 

Box 3

8.      Versoepelen migratiebeleid

Zoals eerder benoemd, is het op het gebied van het versoepelen van het migratiebeleid iets ingewikkelder om een rood of groen label aan een politieke partij te geven. Dit is omdat er meerdere factoren meespelen die mee moeten worden genomen bij het bepalen of het beleid een positieve of negatieve uitkomst heeft op de woning-/en verhuurmarkt. De volgende partijen zijn voor het versoepelen van het migratiebeleid; Denk, PvdA, D66, Volt, BIJ1, GroenLinks en ChristenUnie. De volgende partijen zijn tegen het versoepelen van het migratiebeleid; 50+, VVD, NSC, BBB, JA21, CDA, SP, SGP, PVV en FvD. De partijen PvdD en BVNL hebben (nog) geen duidelijke uitspraken gedaan over dit onderwerp.

Welke partijen zijn het meest gunstig voor de vastgoedmarkt?

Het kan zijn dat u tijdens het lezen van bovenstaande standpunten de groene regeltjes heeft geteld per partij. Als verhuurder van een woning is het namelijk cruciaal om inzicht te hebben in de standpunten van verschillende partijen met betrekking tot woningverhuur. Na het lezen van deze blog kunnen wij concluderen dat de partijen BBB, BvNL, Ja21 en PVV over het algemeen beleidsvoorstellen hebben die gunstig kunnen zijn voor woningverhuurders. Deze partijen neigen naar beleid dat de belangen van verhuurders ondersteunt door zich uit te spreken voor minder regulering, lagere belastingen en meer vrijheid op de huurmarkt. Op de tweede plaats komt FvD, met een vergelijkbaar standpunt, maar met iets minder nadruk op specifieke maatregelen ten gunste van verhuurders. Tot slot zou de VVD een strategische keuze kunnen zijn. Ondanks dat zij zich niet concreet uitspreken tegen een aantal maatregelen die op de plank liggen zijn zij rechts geori├źnteerd. Bovendien hebben zij recent tegen de afschaffing van tijdelijke huurcontracten gestemd, dus daaruit blijkt dat zij vrijheid voor verhuurder en doorstroming van de huurmarkt prefereren.

Deze conclusie is gebaseerd op een analyse van bovenstaande standpunten en moet gezien worden als een overzicht, niet als een bindend advies. De keuze voor een politieke partij blijft een persoonlijke en complexe afweging, waarbij meerdere factoren een rol spelen. Het is aan u om verder onderzoek te doen en een weloverwogen beslissing te nemen die past bij zowel uw eigen overtuigingen en belangen als verhuurder.

Stemmen 2023

Contact

Heeft u nog vragen over wat veranderende regelgeving voor u als verhuurder kan betekenen, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de no┬║1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam