Belangrijke informatie voor de huurder omtrent Wet Goed Verhuurderschap

Belangrijke informatie voor de huurder omtrent Wet Goed Verhuurderschap

Een tijdje terug heeft Riva Rentals een blog gepubliceerd over de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet is sinds 1 juli 2023 van kracht en houdt kort gezegd in dat de Nederlandse regering verhuurders wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en comfortabele woonsituatie voor hun huurders. In onderstaande blog vindt u enkele belangrijke punten voor u als huurder.
12/09/2023

Wet Goed Verhuurderschap

Om ervoor te zorgen dat verkeerde verhuurpraktijken worden voorkomen, is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap voorgesteld. Op dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. Volgens de uitleg van de Eerste Kamer geeft dit wetsvoorstel gemeenten meer bevoegdheden om huurders te beschermen tegen onrechtmatigheden bij het huren van woningen of accommodaties. Dit wetsvoorstel is op 1 juli 2023 in werking getreden en heeft voor zowel de verhuurder als huurder gevolgen. In de huidige blog kunt u terecht voor een aantal zaken die belangrijk zijn voor de huurder. Voor belangrijke punten voor de verhuurder kunt u terecht bij deze blog op onze Riva Rentals website.

Wat is belangrijk voor u als huurder?

Graag willen wij u informeren over enkele belangrijke veranderingen die van kracht zijn geworden per 1 juli 2023, in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap. Zoals eerder benoemd heeft deze wet als doel de rechten en plichten van huurders en verhuurders te verduidelijken en de kwaliteit van huurwoningen te waarborgen.

Riva Rentals vindt het belangrijk om u als huurder op de hoogte te brengen van belangrijke punten uit deze recent in werking getreden wet. Wij vragen u daarom om aandacht te besteden aan onderstaande 8 punten die voorkomen in de Wet Goed Verhuurderschap:

1. Gebruik van woonruimte

De huurder heeft de verplichting om de woon- of verblijfsruimte te gebruiken conform hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst. Mogelijke gevolgen van het niet naleven van deze afspraken zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor meer details verwijzen wij u naar de betreffende artikelen in uw huurovereenkomst.

2. Voorwaarden betreden woonruimte

De voorwaarden waar de verhuurder zich aan moet houden bij het betreden van de woon- of verblijfsruimte gedurende de huurovereenkomst. Hierbij is toestemming van de huurder vereist, tenzij er sprake is van een dringende noodsituatie, dringende werkzaamheden, renovatie, naburig erf, of bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur. Voor meer details verwijzen wij u naar de betreffende artikelen in uw huurovereenkomst.

3. Soorten huurovereenkomsten

De verschillende soorten huurovereenkomsten, de huur- en huurprijsbescherming, de mogelijkheden tot jaarlijkse huurverhoging, en de wijze waarop de huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel kan worden berekend. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

4. Benaderen van Riva Rentals

De mogelijkheid voor u als huurder om Riva Rentals te benaderen in het geval van gebreken aan de woon- of verblijfsruimte, met uitzondering van kleine herstellingen die u zelf dient uit te voeren. Voor een overzicht van wat onder kleine herstellingen valt, verwijzen wij u graag naar het door ons meegeleverde document richtlijnen kleine herstellingen.

5. Huurcommissie of kantonrechter

Een overzicht van de onderwerpen waarvoor u terecht kunt bij de Huurcommissie of de kantonrechter. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

6. Waarborgsom

De hoogte van de waarborgsom en de terugbetaling hiervan. De hoogte van de waarborgsom mag 2 x de kale maandhuur zijn. Voor meer details verwijzen wij u naar de betreffende artikelen in uw huurovereenkomst.

7. Servicekosten

De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot de servicekosten. Hierover zal de verhuurder jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan u verstrekken. Voor meer details verwijzen wij u naar de betreffende artikelen in uw huurovereenkomst.

8. Gemeentelijk Meldpunt

De contactgegevens van het Gemeentelijk Meldpunt, zoals vermeld in artikel 4 van de Wet Goed Verhuurderschap, verschillen per gemeente. Meldingen in de gemeente Rotterdam kunnen worden gemaakt via deze link.

Contact

Heeft u nog vragen over de Wet Goed Verhuurderschap, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de no┬║1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam