Gemeente Rotterdam voert verhuurverbod in voor wijk Carnisse

Gemeente Rotterdam voert verhuurverbod in voor wijk Carnisse

Per 1 juli heeft de Gemeente Rotterdam een verbod ingevoerd op het verhuren van woningen in de wijk Carnisse in Charlois, tenzij er een vergunning is verkregen. Om een vergunning te krijgen, moet de verhuurder onder andere voldoen aan de eis dat de huurprijs niet buitensporig hoog is. De kale huurprijs mag het maximumbedrag, dat is vastgesteld volgens het woningwaarderingsstelsel, niet overschrijden.
Lees verder voor meer informatie.
26/07/2023

Onderdeel van de wet Goed Verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de wet Goed Verhuurderschap aangenomen. Lees in deze blog in zeven punten wat deze wet inhoudt voor (bestaande) huurovereenkomsten en dus voor u als verhuurder. Een verantwoordelijke verhuurder streeft er volgens deze wet naar om de huurder een veilige en aangename leefomgeving te bieden. Dit betekent dat de verhuurder zich bewust is van zijn plichten en zich aan de wettelijke vereisten houdt die bij het verhuren van een woning of pand horen. Bovendien is het van groot belang om respectvol met de huurders om te gaan, door rekening te houden met hun behoeften en belangen, om zo een goede verhuurder te zijn. Volgens de uitleg van de Eerste Kamer zorgt de wet Goed Verhuurderschap ervoor dat gemeenten meer bevoegdheden hebben om huurders te beschermen tegen onrechtmatigheden bij het huren van woongelegenheden of accommodaties. In de Gemeente Rotterdam is het verhuurverbod in de wijk Carnisse hier een voorbeeld en onderdeel van.

Verhuurverbod in de wijk Carnisse Charlois

Het verhuurverbod in de wijk Carnisse in Charlois houdt in dat het vanaf 1 juli 2023 niet toegestaan is om woningen in deze wijk te verhuren zonder een geldige vergunning. Dit betekent dat alle verhuurders een vergunning moeten hebben om hun woningen te verhuren aan nieuwe huurders. Al sinds 1 januari 2022 is er een opkoopverbod in de wijk Carnisse. Daarmee wilde de gemeente het opkopen en doorverhuren van woningen in deze wijken ten einde brengen en starters een grotere kans geven op de woningmarkt. Het opkoopverbod geldt voor woningen onder de €355.000,-.

Om een vergunning te krijgen, moeten verhuurders voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de huurprijs niet te hoog mag zijn. De kale huurprijs mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag dat volgens het woningwaarderingsstelsel is vastgesteld. Met andere woorden, de huurprijs moet binnen de grenzen van redelijkheid en het woningwaarderingsstelsel blijven. Het doel van dit verhuurverbod is waarschijnlijk om controle te houden over de huurprijzen en ervoor te zorgen dat huurders toegang hebben tot betaalbare woningen in de wijk. Het kan ook bedoeld zijn om te voorkomen dat huurprijzen onredelijk hoog worden en om speculatie op de huurmarkt tegen te gaan.

Waarom de wijk Carnisse?

Er is niet zomaar gekozen voor de wijk Carnisse. Naar eigen zeggen heeft de Gemeente Rotterdam gekozen voor deze wijk, omdat het aantal particuliere huurwoningen relatief hoog is in deze wijk. Ook zouden hier vaker misstanden plaatsvinden onder kwetsbare huurders. Om die reden is het verhuurverbod een pilot. Dit kan betekenen dat de gemeente deze regeling in de toekomst ook in andere wijken in Rotterdam gaat toepassen.

Een verhuurvergunning aanvragen

Vanaf 1 juli 2023 moet een verhuurder een verhuurvergunning aanvragen in het geval van nieuwe huurovereenkomsten. De verhuurvergunning voor bestaande huurovereenkomsten moet uiterlijk op 1 januari 2024 in uw bezit zijn. Deze vergunning kan online bij de gemeente worden aangevraagd op deze pagina. Deze vergunning kost € 335,- per aanvraag en is persoonsgebonden. Dit houdt in dat u één vergunningsprocedure hoeft te doorlopen, ook als u meerdere woningen verhuurt in de wijk Carnisse. De Gemeente Rotterdam houdt u vervolgens via email op de hoogte van de aanvraag en de behandeling hiervan. Duurt de aanvraag langer dan de 8 weken die hiervoor staat, krijgt de verhuurder hierover op tijd bericht.

De vergunning kan dus onder andere voorschrijven dat de huurprijs niet boven een bepaald maximum uitkomt. De gemeente kan zelfs eisen dat de verhuurder bepaalde onderhoudsmaatregelen treft. Het is nog niet precies duidelijk hoe de Gemeente Rotterdam met deze bevoegdheid om zal gaan. Voorschriften omtrent de huurprijs gelden alleen voor zelfstandige woonruimten (dus niet voor kamerverhuur) waarvan de puntentelling niet boven de liberalisatiegrens uitkomt. De voorwaarde houdt dan in dat de huur niet hoger mag zijn, dan op basis van het puntenstelsel is toegestaan. De gemeente stelt het aantal punten vast in de vergunning. Dat kan betekenen dat de verhuurder gedwongen kan worden de huurprijs van een lopende huurovereenkomst te verlagen.

Verhuurders die toch te hoge huren vragen, krijgen boetes die kunnen oplopen tot exorbitante bedragen. Alle verhuurders in de wijk Carnisse worden verplicht een verhuurvergunning aan te vragen.

Bezwaar maken

Het afdwingen van de huurprijs bij al bestaande huurovereenkomsten is nog een punt waarvan niet zeker is of dit daadwerkelijk juridisch gezien ook mogelijk is. Indien deze uitspraak gedaan wordt door de gemeente, dan kan dit in strijd zijn met het dwingend recht. Als verhuurder kunt u bezwaar maken tegen de uitspraak en zal dit juridisch onderzocht moeten worden door de rechter.

Contact

Heeft u nog vragen over de wet Goed Verhuurderschap, het verhuurverbod in de wijk Carnisse,  of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam