Wet betaalbare huur niet op tijd door de Tweede Kamer

Wet betaalbare huur niet op tijd door de Tweede Kamer

Demissionair minister de Jonge streefde ernaar om de Wet betaalbare huur op 1 januari 2024 in te laten gaan, maar dit blijkt niet haalbaar. Aangezien zowel de (nieuwe) Tweede en Eerste Kamer nog moeten beslissen over het wetsvoorstel, is de herziene streefdatum 1 juli 2024 geworden.
10/11/2023

Wat houdt de Wet betaalbare huur in het kort in?

Naar eigen woorden van demissionair minister de Jonge, moet de Wet betaalbare huur ervoor zorgen dat huurders worden beschermd tegen te hoge huurprijzen. De focus ligt hier vooral op het reguleren van de huurprijzen van zogenoemde middenhuurwoningen. Om zijn doelen te bereiken, voorziet het wetsvoorstel in aanpassingen aan het bestaande Woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte (WWS). Dit systeem neemt diverse aspecten van een woning in overweging en geeft hier punten voor. Denk hierbij aan de grootte, locatie en het energielabel van de woning. In de huidige situatie is het zo dat een woning verhuurd kan worden in de vrije sector, wanneer de puntenscore van een woning boven de liberalisatiegrens van 149 punten uitkomt. In de vrije sector heeft een verhuurder meer vrijheid om zowel de huurprijs als de huurvoorwaarden te bepalen. Dit resulteert over het algemeen in hogere huurprijzen dan in het sociale huursegment. In het wetsvoorstel wordt deze liberalisatiegrens op 187 WWS-punten gezet. De verwachting is dat ongeveer 157.000 huurwoningen straks een maximale huurprijs hebben die lager ligt dan de momenteel overeengekomen huurprijs tussen huurder en verhuurder. Dit onderdeel van de Wet betaalbare huur is voor onze verhuurders het meest van toepassing.

Wat is de huidige stand van zaken?

Zoals genoemd, is het De Jonge niet gelukt om zijn wetsvoorstel tijdig door de Eerste en Tweede Kamer te laten komen. Om deze reden heeft hij de streefdatum aangepast van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Ook ziet hij in dat er iets moet gebeuren op het gebied van woningbouw. Deze is namelijk aanzienlijk teruggevallen, terwijl het plan juist is om voor meer nieuwe woningen te zorgen. De Jonge spreekt om die reden over een regeling waarbij verhuurders de komende 10 jaar 10% hogere huur mogen vragen over woningen die in de komende 2 jaar worden gebouwd. Dit percentage lag hiervoor op de helft, namelijk 5% hogere huur voor de komende 10 jaar. Hij hoopt dat het hiermee aantrekkelijker wordt om te verhuren en dus de bouw van nieuwe woningen te stimuleren.  

Daarnaast krijgen projectontwikkelaars te maken met een gunstiger puntensysteem, waarbij een hogere huur mag worden gevraagd wanneer hun pand is verduurzaamd of op andere wijze is verbeterd. Hoewel het wetsvoorstel momenteel wordt beoordeeld door de Raad van State, wil De Jonge niet wachten op hun advies. Hij streeft ernaar de sector zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zodat deze kan blijven investeren en doorgaan met de bouw van woningen.

Wet betaalbare huur niet op tijd door de Tweede Kamer 2

Wat kan dit voor u betekenen?

In eerdere blogs hebben wij u als verhuurder geïnformeerd over verschillende plannen betreft woningverhuur. Denk hierbij aan de Wet goed verhuurderschap, het optimaliseren van uw vastgoedportefeuille en zelfs hoe u ervoor kunt zorgen dat uw woning het juiste aantal punten scoort in het Woningwaarderingsstelsel. In het geval van de Wet betaalbare huur, adviseren wij u om vertrouwen te hebben en u goed in te lezen in de huidige voorstellen. Zoals aangegeven, is er op dit moment nog niets van bovenstaande plannen goedgekeurd in de Eerste Kamer. Het lijkt erop dat demissionair minister De Jonge terugkomt op bepaalde punten uit het eerste wetsvoorstel dat hij heeft gedaan. Op dit moment is er nog een hoop onduidelijk en er kan een hoop tijd overheen gaan voor er meer duidelijk wordt. Het is zeker nog geen gelopen race, aangezien er nog niets is goedgekeurd en ook omdat het nieuwe kabinet vermoedelijk zal beslissen over dit wetsvoorstel. Lees u daarom goed in over wat verschillende partijen te zeggen hebben over regelgeving rondom de woningmarkt. Houd ook onze website in de gaten, want wij zullen u komende week informeren over standpunten van verschillende politieke partijen op het gebied van de woningmarkt.

Contact

Heeft u nog vragen over de Wet betaalbare huur, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de no┬║1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam