Liberalisatiegrens omhoog vanaf januari 2024

Liberalisatiegrens omhoog vanaf januari 2024

Het einde van het jaar brengt vaak veranderingen in wet- en regelgeving met zich mee. In Nederland lijkt er per 1 januari 2024 een significante verschuiving plaats te vinden met betrekking tot de liberalisatiegrens voor huurwoningen. Lees verder voor meer informatie.
12/12/2023

De liberalisatiegrens in een notendop

De liberalisatiegrens is een cruciaal onderdeel van de Nederlandse verhuurmarkt. Deze grens bepaalt namelijk of een woning als geliberaliseerd wordt beschouwd of in de sociale sector valt. Woningen die volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) in punten boven deze grens uitkomen, worden als geliberaliseerd beschouwd. Dit houdt in dat de verhuurder meer vrijheid heeft in zowel de voorwaarden van het huurcontract, als bij het bepalen van de huurprijs. Dit resulteert doorgaans in hogere huurprijzen dan in het sociale huursegment.

In 2023 lag de wettelijk vastgestelde liberalisatiegrens op 136 punten. Dit staat in het woningwaarderingsstelsel gelijk aan een maximaal te vragen huurprijs van €808,06. Zoals eerder benoemd, beoordeelt het woningwaarderingsstelsel in Nederland woningen aan de hand van verschillende punten om de maximale huurprijs te bepalen. Enkele van de belangrijkste punten waarmee een woning punten kan verdienen, zijn oppervlakte van de woonruimte, woonvorm, woningisolatie, het energielabel, soort verwarming, keuken, sanitair, woonomgeving en de WOZ-waarde van de woning.

Wat zijn de verwachte veranderingen voor 2024?

Hoewel de officiële bekendmaking nog moet plaatsvinden, wijzen recente signalen erop dat de liberalisatiegrens zal stijgen van €808,06 naar €879,66. In punten houdt dit een stijging in van 136 naar 148 punten. Dit betekent dat woningen die voorheen als geliberaliseerd werden beschouwd met 136 punten, in het komende jaar maar liefst 148 punten nodig zullen hebben. Dit kan gevolgen met zich meebrengen, aangezien woningen na de jaarwisseling mogelijk in de sociale sector terechtkomen.

Belangrijk om op te merken is dat deze nieuwe verhoogde liberalisatiegrens nog niet officieel bekend is gemaakt. Wel wijst een publicatie in de Staatscourant op een stijging van de rekenhuur voor huurtoeslag, wat doorgaans gelijk is aan de liberalisatiegrens. Daarnaast gaan deze voorgestelde veranderingen gepaard met aanpassingen in de WOZ-waarde van woningen per 1 januari. Ook deze wijzigingen kunnen invloed hebben op het puntenaantal van een woning volgens het woningwaarderingsstelsel.

Liberalisatiegrens omhoog vanaf januari 2024

De plannen van het (nieuwe) kabinet

In een eerdere blog hebben wij de verhuurder geïnformeerd over de mogelijke plannen van het nieuw te vormen kabinet betreft de liberalisatiegrens van verhuurwoningen. Demissionair minister de Jonge neemt dit op in de Wet betaalbare huur. Dit wetsvoorstel heeft, naar eigen woorden, het doel huurders te beschermen tegen excessief hoge huurprijzen. Hierbij is speciale aandacht voor het reguleren van de huurprijzen van zogenaamde middenhuurwoningen. Het wetsvoorstel beoogt deze doelen te verwezenlijken door aanpassingen aan het bestaande Woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte.

Het wetsvoorstel stelt voor de liberalisatiegrens te verhogen naar 187 WWS-punten. Met deze invoering wordt verwacht dat ongeveer 157.000 huurwoningen straks een maximale huurprijs hebben die lager is dan de momenteel overeengekomen huurprijs tussen huurder en verhuurder. Dit specifieke onderdeel van de Wet betaalbare huur kan grote impact hebben op verhuurders.

Wat kan dit voor u betekenen?

Naar alle waarschijnlijkheid zal de liberalisatiegrens op 1 januari 2024 verhoogd worden. Vermoedelijk is dit een stijging van 12 punten volgens uitgelekte stukken. Naast deze reguliere jaarlijkse verhoging van de liberalisatiegrens heeft demissionair Minister Hugo de Jonge, zoals hierboven omschreven het Wetsvoorstel betaalbare huur ingediend. Indien dit wetsvoorstel doorgang vindt zal dit veel veranderingen teweegbrengen in de verhuurmarkt.

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid. Het wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd en het nieuwe kabinet zal hoogstwaarschijnlijk de uiteindelijke beslissing zal nemen over dit ingediende wetsvoorstel. De Raad van State heeft het demissionair kabinet recent geadviseerd om het wetsvoorstel aan te passen, aangezien zij verwachten dat dit van negatieve invloed gaat zijn op het huuraanbod in de middenhuur.

Wij vinden het als vastgoedspecialist belangrijk om u als verhuurder goed te informeren over lopende zaken en mogelijke veranderingen op wettelijk gebied. Wij hebben daarom in eerdere blogs uitleg gegeven over het optimaliseren van uw vastgoedportefeuille en zelfs tips gegeven over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw woning het juiste aantal punten behaalt in het Woningwaarderingsstelsel. Met betrekking tot de verhoogde liberalisatiegrens en de Wet betaalbare huur, adviseert Riva u om vertrouwd te raken met en goed te begrijpen wat de huidige voorstellen inhouden.

Ons advies

Bij Riva Rentals gaan we verder dan alleen het verhuren van woningen voor vastgoedeigenaren; wij hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een specialist op het gebied van vastgoedinvesteringen. Ons team voorziet klanten van deskundig advies met betrekking tot hun vastgoedportefeuille.

Een goed onderhouden vastgoedportefeuille is essentieel. Soms kunnen eenvoudige aanpassingen ervoor zorgen dat uw woning meer punten krijgt, wat resulteert in een overgang naar de vrije sector of simpelweg een hogere marktwaarde, wat u meer rendement oplevert. Het kan zijn dat er een volledige renovatie nodig is, of dat een oudere woning transformeren en verkopen de strategie is. Ook hierbij kunnen wij u deskundig begeleiden.

Met uitbreiding naar Spanje, onder de naam Riva Vastgoed Marbella, hebben wij het mogelijk gemaakt voor onze klanten om onder onze begeleiding te investeren in Spaans vastgoed. Wanneer verhuren in Nederland niet rendabel meer blijkt voor u als verhuurder, kijken wij graag mee naar opties in Spanje.

Contact

Heeft u nog vragen over de verhoging van de liberalisatiegrens in 2024, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam