Vraag nu de Vergunning Kamerverhuur aan

Riva geeft uitleg over de nieuwe maatregel

De kamerverhuurvergunningsplicht is gewijzigd. Waar woningen voorheen vergunningsvrij verhuurd mochten worden aan 3 personen, mag dat nu nog maar aan 2 bewoners. Heb je momenteel drie huurders in je woning? Geen probleem, er geldt een overgangsperiode. In onderstaand artikel leggen wij uit wat de nieuwe regels zijn.
23/11/2021

Kamerverhuurvergunning, hoe zit dat nou?

Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor -het aanvragen van- de kamerverhuurvergunningen. Zodra u uw woning aan 3 of meer personen wil verhuren bent u verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen. Omdat er momenteel al woningen verhuurd worden aan 3 personen (voorheen dus toegestaan, nu niet meer), geldt er een overgangsregeling. 

Overgangsfase

De term kamerverhuurvergunning kan nog wel eens tot wat verwarring leiden, het betreft namelijk niet alleen een vergunning voor losse kamerverhuur. Het gaat om het aantal personen dat ingeschreven staat in de woning. Een gezin/stel telt als 1 inschrijving en iedereen die zich verder in wil schrijven wordt los meegeteld (ook als dat weer een gezin/stel betreft). Tot 1 september 2022 is heel Rotterdam een ‘nulquotumgebied’. Dat wil zeggen dat er geen vergunningen afgegeven worden voor nieuwe situaties. Dit komt omdat de gemeente haar capaciteit gaat inzetten voor het afgeven van vergunningen voor bestaande situaties.

Vergunning aanvragen in de overgangsfase

Als uw woning voor 1 juli 2021 verhuurd is aan drie personen komt u in aanmerking voor de overgangsregeling. Het is niet alleen verplicht die vergunning aan te vragen, maar zeker ook aan te raden aangezien de regels soepeler & de kosten lager zijn. Zo kost de vergunning voor de overgangsregeling €50,- waar een ‘normale’ vergunning €500,- kost. U kunt de Vergunning Kamerverhuur direct aanvragen via de website van de gemeente. Omdat het aanvraagformulier gericht is op de ‘normale’ aanvraag en niet op de tijdelijke overgangsfase, zijn er een aantal stappen die u kan overslaan. Een bewijs van eigendom en de initialen + achternamen van de huurders volstaan om de vergunning aan te vragen. De gemeente kijkt zelf in de BRP (Basisregistratie personen) om te controleren of er inderdaad 3 personen in de woning ingeschreven staan. Staat 1 van uw huurders/bewoners niet ingeschreven? Geen Probleem! De gemeente zal om extra ‘bewijslast’ vragen zodat de vergunning alsnog afgegeven kan worden.

In
dit artikel vindt u een stappenplan voor het aanvragen van de vergunning waarin wij ook aangegeven welke informatie wel gevraagd, maar (nu) niet geleverd hoeft te worden.

Vergunning aanvragen voor nieuwe situaties

Zoals eerder vermeld is het momenteel niet mogelijk om een vergunning aan te vragen voor een woning die nu nog niet bewoond is door 3 personen. Dit kan weer vanaf 1 september 2022. Tot die tijd mogen woningen alleen aan 3 of meer personen verhuurd worden als er al een vergunning op de woning rust óf deze in aanmerking komt voor de overgangsfase. Vanaf 1 september 2022 kunnen er weer nieuwe vergunningen aangevraagd worden, maar wel onder de volgende voorwaarden:

  • De vergunning kan alleen aangevraagd worden wanneer er 3 of meer studenten de woning willen huren. Bij de aanvraag van de vergunning moeten de inschrijvingen van de onderwijsinstellingen aangeleverd worden
  • De woning moet zich buiten een nulquotumgebied bevinden
  • Ook mag er binnen 50m van de voordeur geen andere vergunning afgegeven zijn

 

 

 

 

De laatste twee eisen vallen te controleren door het exacte adres in te vullen op deze kaart. Valt de woning op het moment van de aanvraag buiten een rood gebied én blauwe cirkel? Dan kunt u uw kamerverhuurvergunning (kosten €500,-) aanvragen zodat er, na het afgeven van de desbetreffende vergunning, drie of meer mensen zich in kunnen schrijven in uw woning. Mochten er nog aanvragen in de wacht staan die nog niet aangegeven zijn op de kaart dan wordt de vergunning niet afgegeven, maar de kosten worden dan ook niet in rekening gebracht. Indien u vergunning wil voor een woning die zich tijdens de aanvraag wel binnen een rood of blauw gebied bevindt dan worden de kosten alsnog in rekening gebracht.   

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning kleeft aan het pand. Dat wil zeggen dat deze geldig blijft zolang er 3 (of meer) personen in de woning ingeschreven staan. Op het moment dat er voor langere tijd 2 of minder personen in de woning ingeschreven staan kan het zijn dat de vergunning ingetrokken wordt. Op het moment dat u de woning verkoopt dan is dat dus inclusief vergunning. Dit kan dan ook gunstig zijn voor de verkoopprijs aangezien het vermoeden heerst dat panden met vergunning schaarser zullen worden. 

Heeft u nog vragen? Ons team beantwoordt ze graag!

T: +31 (0)10 236 17 95
M: info@rivarentals.com

Voor een korte samenvatting en handig overzicht kunt u ook altijd onze Q&A bekijken.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam