Vooruitblik op 2024!

Vooruitblik op 2024!

Na alle veranderingen die 2023 met zich mee heeft gebracht, blikken wij graag met u vooruit op het komende jaar. Ontdek wat 2024 voor u te bieden heeft! Lees over mogelijke veranderingen, nieuwe wetgeving die op de plank ligt en de visie van Riva.
18/12/2023

Wat bracht 2023 met zich mee?

Het afgelopen jaar heeft de vastgoedmarkt flink opgeschud met belangrijke wetswijzigingen en belastinghervormingen. Hierover hebben wij een uitgebreide blog geschreven waarin we u meenemen in alle grote gebeurtenissen binnen de vastgoedmarkt en de gevolgen hiervan voor Riva en haar verhuurders. Lees hier de volledige blog.

Zo zijn er in het afgelopen jaar aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de belastingregels voor vastgoedeigenaren. In 2023 onderging de vermogensbelasting in Box 3 een herziening. Deze belastinghervormingen brachten zowel uitdagingen als mogelijkheden met zich mee, waardoor vastgoedbeleggers hun strategieën moesten heroverwegen vanwege de veranderende regelgeving.

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuuurderschap in werking getreden. Deze wet houdt in dat de Nederlandse overheid verhuurders juridisch verplicht om te zorgen voor een veilige en comfortabele woonsituatie voor huurders. Ontdek in onze blog de mogelijkheden voor u als verhuurder en hoe Riva alle aspecten van de Wet goed verhuurderschap voor u kan faciliteren.

Wet vaste huurcontracten

Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar betreft het aannemen van het Wetsvoorstel vaste huurcontracten. Deze wet heeft als doel de bescherming van huurders te verbeteren. Aangezien deze wet al is aangenomen, is het een zekerheid dat deze in 2024 inwerking treedt. De vertrouwde tijdelijke huurovereenkomst, die in gebruik is sinds 2016, zal langzaam verdwijnen en waarschijnlijk tot 1 juli 2024 geldig blijven. De kern van deze wet is dat het aangaan van huurovereenkomsten voor beperkte duur niet langer is toegestaan.

Niettemin worden binnen deze wet uitzonderingen gemaakt voor specifieke groepen woningzoekenden, bekend als het 'Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst'. Over deze uitzonderingen kunt u uitgebreid lezen in deze blog. Voor bepaalde doelgroepen, zoals internationale studenten blijft het dus mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten. In een stad als Rotterdam, met een goed aangeschreven Universiteit en meerdere hogescholen, is er vanuit internationale studenten veel vraag naar tijdelijke huurwoningen. Mocht u liever geen (internationale) studenten in uw woning willen, dan kunt u altijd nog kiezen voor verhuren aan Expats. Een grote internationale stad als Rotterdam is een trekpleister voor Expats die graag bij grote internationale bedrijven werken in Rotterdam en het Europoortgebied. Deze huurders blijven vanwege hun werk veelal maar tijdelijk in Nederland. Wanneer u kiest voor dit type huurder, hoeft u niet bang te zijn dat ze voor altijd in de woning blijven zitten. Het is daarnaast goed om in het achterhoofd te houden dat deze situatie voor 2016 niet anders was.

Riva Rentals kubuswoningen

Wet betaalbare huur

Per 1 januari wordt verwacht dat de liberalisatiegrens van huurwoningen stijgt van 136 punten naar 148 punten. Dit impliceert dat woningen die voorheen als vrijesectorwoningen werden beschouwd met 136 punten, in het aankomende jaar een vereiste van maar liefst 148 punten hebben. Dit zou consequenties kunnen hebben, aangezien woningen in het nieuwe jaar mogelijk in de sociale sector belanden. Deze jaarlijkse stijging staat los van de Wet betaalbare huur, die ook als doel heeft om de liberalisatiegrens op te krikken. Toch is het van belang om hiervan op de hoogte te zijn.

Demissionair minister de Jonge had oorspronkelijk als doel om de Wet betaalbare huur op 1 januari 2024 in te laten gaan. Echter, gezien de noodzaak voor goedkeuring van zowel de (nieuwe) Tweede als Eerste Kamer, is de herziene streefdatum verschoven naar 1 juli 2024. Een groot onderdeel van deze wet is reguleren van de middenhuur. Het wetsvoorstel suggereert een verhoging van de liberalisatiegrens naar 187 WWS-punten. Deze aanpassing zou naar verwachting leiden tot ongeveer 157.000 huurwoningen met een maximale huurprijs die lager is dan de huidige overeengekomen huurprijs tussen huurder en verhuurder. Deze specifieke wijziging in de Wet betaalbare huur kan aanzienlijke gevolgen hebben voor Riva en haar verhuurders.

Het wel of niet aannemen van deze wet hangt momenteel af van de politieke verschuivingen. Indien deze wet niet doorgaat vanwege de recente ontwikkelingen in het kabinet, zou dat gunstig zijn voor vastgoedbeleggers en dus voor onze klanten. In dit gunstige geval betekent dit dat ook wij door kunnen gaan met onze activiteiten zonder al te veel verstoringen. Mocht de wet toch doorgang vinden, biedt dit tenminste duidelijkheid en kunnen we gezamenlijk onze strategieën heroverwegen. Het optimaliseren en toekomstbestendig maken van uw vastgoedportefeuille is dan van groot belang. Denk hierbij aan het richten op vrije sectorwoningen door middel van aan- en verkoop of verduurzaming van het object. Ook kan het interessant zijn om te investeren in buitenlands vastgoed, zoals in Spanje.

Advies vanuit Riva

Al met al was 2023 een zeer bewogen jaar. Maar ook komend jaar verwachten we nog de nodige veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Tot die tijd zal er een bepaalde onzekerheid heersen over de te varen koers. Wij hopen u, middels deze blog en middels het delen onze visie, meer inzicht te hebben gegeven in de verwachte situatie voor het jaar 2024. Als vastgoedexperts staan wij altijd voor u klaar om te assisteren bij het ontwikkelen van een doordacht vastgoedplan. Het is van belang om uw strategie op orde te hebben en te anticiperen op de toekomst. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de verhoogde liberalisatiegrens, maar ook de belastingregels voor komend jaar. De verwachting is dat de rente zal dalen in de loop van 2024, wat gunstig is voor de financiering van vastgoed en (her)ontwikkelingsplannen. Ondanks de veranderende regelgeving blijft vastgoed een betrouwbare en solide investering. Er is in Nederland sprake van woningnood en dus is de vraag naar vastgoed momenteel ongekend hoog. De verwachting is dat deze vraag de komende jaren alleen maar groter groot. Deze vraag gaat gepaard met de stagnatie in de bouw en dit zal de waarde van bestaand vastgoed verder doen stijgen, vooral wanneer de rente weer afneemt. Vooral verhuurd vastgoed in de vrije sector zal de komende jaren vermoedelijk hoge rendementen opleveren.

Verhuren in Spanje

Vanwege de veranderingen in de Nederlandse vastgoedmarkt, heeft Riva dit jaar namens klanten actief geïnvesteerd in beleggingen in Spanje. Wij doen dit onder de naam Riva Vastgoed Marbella. Afgelopen jaar hebben klanten met ‘risicovol’ vastgoed ervoor gekozen om deze woningen via ons te verkopen. Met deze opbrengsten hebben zij nieuw vastgoed terug kunnen aankopen in Spanje. Ook voor komend jaar zien we deze trend doorzetten en staan er voor het begin van het jaar al een aantal aankooptrajecten gepland. Het aankopen en verhuren van vastgoed is op bepaalde vlakken anders dan in Nederland. Zo wordt er in Spanje niet gewerkt met een puntenstelsel. Dit resulteert in hogere huurprijzen, mede vanwege de grote vraag naar huurwoningen in dat gebied. Daarnaast is de Spaanse vastgoedmarkt nog steeds in opkomst. Vooral investeren in nieuwbouw is interessant en zorgt voor flinke waardestijgingen op de kort- en middellange termijn. Hier leggen we alles over uit in deze blog. Bent u nieuwsgierig naar investeren in Spanje? Neem dan gerust contact met ons op, en we kijken vrijblijvend mee naar uw situatie.

Vastgoed in Spanje

Contact

Heeft u nog vragen over de verwachtingen voor 2024 of vindt u het prettig als wij meekijken met uw persoonlijke situatie? Wij kunnen samen met u een strategie bepalen voor komend jaar met als doel uw vastgoed(portefeuille) toekomstbestendig te maken, zodat u nu en in de toekomst gegarandeerd bent van goed rendement

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam